Technologie
i know-how
Dostosowywanie ich do potrzeb

Nasza silna strona: bardzo elastyczna produkcja.

Häring jest uznawany za usługodawcę produkcji przemysłowej na dużą skalę. Z tego względu nie trzymamy się określonych technologii: Techniki produkcyjne i parki maszyn są u nas zróżnicowane– znajdują się one w trakcie ciągłego udoskonalania dla coraz to lepszych procesów produkcyjnych. Właśnie dlatego pracujemy z nowoczesnymi maszynami, samodzielnie je rozwijamy, dostosowujemy je do zakresu obrabianego przedmiotu i w razie potrzeby w krótkim czasie wykonujemy ich modernizację. Dopasowujemy technologie do indywidualnych wymogów, opracowujemy nowe techniki i procesy oraz modyfikujemy je w razie potrzeby. Nie ulega wątpliwości, że w związku z tym mamy olbrzymią integracje procesu produkcji.

Chętnie doradzimy Państwu w kwestiach odpowiednich technik produkcyjnych i możliwości optymalizacji:

Kontakt

7 kompleksowych technik produkcyjnych

TOCZENIE/FREZOWANIE/
WIERCENIE/PRZECIĄGANIE/
OBRÓBKA UZĘBIEŃ/ PECM

Tokarki wielowrzecionowe z magazynami prętów, Krzywkowe/hybrydowe i pełne automaty CNC, Przepustowość do 52 mm

Tokarki wielowrzecionowe/centra obróbcze, Obróbka z wierceniem poprzecznym/frezowaniem, Wiercenie laserowe, obróbka laserowa, Obróbka uzębień twarda i miękka, Bezkontaktowa obróbka PECM


OBRÓBKA PLASTYCZNA

Na zimno
Na półgorąco
tempex ©


GRATOWANIE

Obróbka strumieniowo-cierna
Obróbka cierna
Obróbka wibrościerna
Szczotkowanie
ECM
Gratowanie chemiczne


OBRÓBKA CIEPLNA/
OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA

Hartowanie indukcyjne, węgloutwardzanie cieplne i hartowanie laserowe na terenie firmy

Wszystkie inne typowe procesy - współpraca z zewnętrznymi certyfikowanymi partnerami


ZGRZEWANIE KONDENSATOROWE
SPAWANIE LASEROWE
ZGRZEWANIE TARCIOWE

Od pojedynczej części do podzespołu przy użyciu różnorodnych technologii połączeń

Montaż wstępny podzespołów w firmie Häring

Relokacja procesów i koncentracja na kluczowych kompetencjach


OBRÓBKA NA TWARDO I
OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA

Szlifowanie (bezkłowe, przelotowe, kłowe, szlifowanie kształtów nieokrągłych, szlifowanie wewnętrzne)
Honowanie
Toczenie na twardo
Obróbka wykańczająca (kamień, taśma)
Dogładzanie oscylacyjne


PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH STERYLNYCH

Procesy dogładzania i polerowania
Dodatkowe urządzenia czyszczące
Sterylne pomieszczenia dla procesów sortowania i pakowania
Analiza czystości


00 / 00

Nasz zakres usług

Obróbka i dalsze przetwarzanie

  • Kompletna obróbka
  • Wysoce precyzyjna obróbka aż do strefy pomieszczeń sterylnych
  • Montaż podzespołów (procesy spawania wraz z automatyzacją kontroli)

Szczególne korzyści produkcji dużych serii

  • Własne konstruowanie środków roboczych
  • Własne konstruowanie maszyn specjalnych
  • Własna szlifiernia narzędziowa lub własne projektowanie i wytwarzanie narzędzi

Postęp dzięki prędkości

Załoga Häring bardzo szybko dopasowuje się do nowoczesnych technologii i często opanowuje je jako pionier technologii zanim zdążą to zrobić inni. Dlaczego? Ponieważ bycie zorientowanym na przyszłość i zdolnym do myślenia w sposób progresywny to cechy głęboko zakorzenione w DNA naszej doskonałości procesowej.

Chętnie doradzimy Państwu w sprawie nowych możliwości dzięki Augmented Reality, digitalizacji, automatyzacji lub nowym technologiom maszyn i w sprawie tego, jakie korzyści mogą one zaoferować dla produkcji wielkoseryjnej:

Kontakt