Najlepszy zakład uczący nauki zawodu w Niemczech

Firma Anton Häring KG z Bubsheim zajęła w 2018 roku 1. miejsce w konkursie najlepszych zakładów uczących zawodu w Niemczech w branży dostawców motoryzacyjnych.

Jest to wynik wynikający z aktualnych badań DEUTSCHLAND TEST i magazynu gospodarczego FOCUS-Money. Przetestowano przedsiębiorstwa zatrudniające 20 000 osób z ponad 90 branż w Niemczech. W kryteriach oceny, takich jak sukces stażysty, struktura nauki zawodu, współczynnik nauki zawodu i dodatkowe oferty dla stażystów zdobyliśmy wiele punktów. Dało to ostateczną punktację: 100%. Jako zwycięzca branżowy wyznaczamy tym samym wymogi dla innych dostawców motoryzacyjnych. 

To wyróżnienie wynika z naszego zaangażowania w rozwój młodych pracowników, czego najlepszym dowodem jest Akademia Häring z najnowszą technologią i maszynami na ponad 3000 m²innowacyjnej przestrzeni Pier 1, w której nasi młodzi pracownicy mogą rozwijać nowe koncepcje, testować je i realizować z prototypami. Innymi przykładami naszego zaangażowania są także liczne oferty dodatkowego kształcenia, możliwość uzyskania wsparcia i pomocy z własnymi siłami dydaktycznymi, szczególne eventy i atrakcyjne świadczenia dodatkowe – przykładowo autobus dowożący do pracy – które uzupełniają ofertę (dodatkowe informacje dotyczące pakietu usług dostępne są w „Moje korzyści”).

Także powodzenie tej koncepcji przyniosło wiele punktów w badaniu. W końcu 97 procent stażystów i studentów z powodzeniem ukończyło u nas naukę, a 100 procent zostało w ostatnich latach przyjętych – wielu z nich jest dzisiaj na stanowiskach zarządzających.

Wyróżnienie jako najlepszy w Niemczech zakład uczący zawodu w branży dostawców motoryzacyjnych jest dla nas nagrodą, a równocześnie wpisuje się w nasze ambicje. Dyrektor zarządzający, dr inż. Jürgen Häring „Jesteśmy dumni z tego, że zajęliśmy najwyższe miejsce. Pokazuje to nam, że nasza praca na rzecz młodych ludzi opłaca się i że powinniśmy nadal pracować nad tym, aby dodatkowo to doskonalić”.

Podziel się stroną