Kształcenie i rozwój

Chcemy. Umiemy. Zrobimy. Jak inaczej filozofia firmy Häring mogłaby znaleźć tak dobitne swoje odzwierciedlenie, jeśli nie we wspieraniu człowieka. Odpowiednie wykształcenie, podnoszenie kwalifikacji i szkolenia stały się jednym z podstawowych priorytetów grupy kapitałowej Häring. Od samego początku działalności, firma Haering Polska konsekwentnie stawia sobie za cel  kształcenie, rozwój i doskonalenie umiejętności kadry pracowniczej. Poziom technologiczny, wymagania klientów i ciągłe ulepszanie zachodzących procesów produkcyjnych wymagają rozwoju, doskonalenia zawodowego, odpowiedniej polityki szkoleniowej, a zwłaszcza takiego systemu szkolnictwa zawodowego, który otworzy absolwentom nowe perspektywy kariery zawodowej.

Firma Haering Polska Sp. z o.o. ukończyła budowę nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma stanowić potężny fundament dla rozwoju umiejętności teoretyczno-praktycznych ucznia i przyszłego pracownika. Budowa takiego centrum stanowiła jeden
z priorytetów inwestycyjnych firmy. Warunki kształcenia na światowym poziomie, nowoczesny park maszynowy oraz sprzęt techno-dydaktyczny mają stanowić odzwierciedlenie najnowszych dostępnych technologii i dać  jednocześnie możliwość rozwoju i edukacji każdemu zainteresowanemu kształceniem i pogłębianiem swoich kwalifikacji zawodowych. 

W nowo wybudowanym centrum kształcą się słuchacze kursów kwalifikacyjnych, którzy realizują przygotowany program kształcenia zawodowego w systemie dualnym w zawodzie Technik Mechanik, Technik Mechatronik oraz Technik Handlowiec. Do dyspozycji uczniów
i pracowników oprócz nowoczesnego budynku Centrum znajduje się również park maszynowy, sale dydaktyczne oraz kantyna zakładowa. Na terenie centrum odbywają się także seminaria tematyczne, pokazy nowych technologii, czy wykłady osób związanych ze światem nauki
i techniki.


Technologia       

 • Szkolenia operatorów maszyn i ustawiaczy wszystkich typów maszyn dostępnych 
  w działającym zakładzie produkcyjnym       
 • Szkolenia z dziedziny obróbki skrawaniem, nowoczesnych obrabiarek i narzędzi skrawających prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie
 • Kursy i specjalistyczne szkolenia  

Szkolenia jakościowe       

 • Szkolenia z technik zarządzania jakością – 8D Raport, 5xDlaczego, Diagram Ishikawa       
 • SPC      
 • FMEA    
 • Poka Yoke    
 • QAM  

IT       

 • Szkolenia Microsoft Office
 • Oprogramowanie CAD/CAM      
 • Systemy zarządzania produkcją 

Organizacja      

 • Metodyka pracy       
 • Przywództwo. Zarządzanie kadrą pracowniczą       
 • Motywacja i komunikacja       
 • Techniki rozwiązywania problemów       
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna       
 • Filozofia Kaizen 

Technika prezentacji       

 • Sposoby prezentacji     
 • Retoryka 

Kursy językowe       

 • Język niemiecki       
 • Język angielski